ESPRO

Sejačky s pneumatickým výsevným mechanizmom


 • Robustné ťahané sejačky s prípravou pôdy
 • Precíznosť aj pri vysokých rýchlostiach
 • Možnosť voľby prihnojovania
 • Objem zásobníka 3 500 a 5 500 litrov
 • Medziriadková vzdialenosť 15,0 cm
 • Pracovný záber 3, 4, 6 a 8 m
 • ISOBUS kompatibilita
Stiahnutie katalógu
 • Urovnávanie

  Medzi výhodné voliteľné vybavenie patrí predný pneumatický valec vytvorený z gumených kolies, kypriče stôp, urovnávacie smyky. Táto výbava poskytuje dokonalé urovnanie povrchu pred spracovaním povrchu pracovnými taniermi.

  Pneumatický valec zároveň zabraňuje zabáraniu sejačky v ľahkých pôdach. Prítlak pneumatík je hydraulicky nastaviteľný z kabíny traktora, pre optimalizáciu výkonu v akýchkoľvek pôdnych podmienkach


 • Kyprenie

  Dva rady pracovných diskov otvárajú a miešajú pôdu a zaisťujú zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy. Pracovné taniere s priemerom 460 mm pomáhajú vytvoriť jemný povrch. Ohnutý tvar pracovných diskov zabezpečuje efektívnu prácu v ťažkých pôdach. Pracovné taniere sú uložené v pároch, pre zníženie hmotnosti a pre zlepšenie priechodu pôdy a rastlinných zvyškov. Náboje pracovných tanierov bezúdržbové.


 • Utláčanie: utláčacie kolesá - jedinečný dizajn

  Kontakt pôdy s osivom a rovnomerná hĺbka siatia sú dôležitou podmienkou pre zabezpečenie rovnomerného vzchádzania a dosiahnutia vysokého výnosu.

  • Veľký priemer pneumatík

  Priemer kolies utláčacieho valca (900) mm znižuje valivý odpor a znižuje nárok na príkon traktora v porovnaní s menšími kolesami.

  • Úzke kolesá

  Sejačky ESPRO majú vždy pred každými dvoma výsevnými jednotkami koleso, ktoré utláča pôdu a drví hrudy. To zabezpečuje, že osivo je vždy uložené do rovnakej hĺbky a kontakt osiva s pôdou je maximálny.

  Ďalšou výhodou úzkych kolies (210 mm) je medzera (85 mm) medzi kolesami, ktorá zaisťuje priechod pôdy a rastlinných zvyškov. Zanecháva väčší presakovací pás pre vodu a znižuje eróziu.

  • Efekt predsadenia

  Utláčacie kolesá sú presadené o 200 mm, to zabraňuje hrnutiu pôdy pred sebou a redukuje potrebu na ťahový príkon.


 • Sejba v požadovanej hĺbke

  Univerzálne sejačky ESPRO s výsevným rámom CROSSFLEX, ktorý zabezpečuje rovnomernú hĺbku sejby prakticky za všetkých pôdnych podmienok a pracovných rýchlostiach. Výsevné jednotky sú uložené na špeciálne tvarovanom profile prostredníctvom elastomerov.

  Dvojité disky s priemerom 350 mm s predsadením až 41 mm sú konštrukčne dobre vyhotovené. Efektívne prerezáva rastlinné zvyšky a obmedzuje upchávanie.


 • Prihnojovanie

  Je možná sejba a prihnojovanie jedným prejazdom. Hnojivo je uložené pod korene vždy medzi dvoma riadkami s osivom. Nastaviteľná hĺbka prihnojovania zabraňuje poškodeniu osiva.


 • Zabezpečenie kontaktu osiva s pôdou a prikrytie

  Utláčacie kolesá stimulujú presakovanie vody k osivu cez kapilaritu. Zároveň zabezpečuje kontakt osiva s pôdou za výsevnými jednotkami.

  Zavlačovače efektívne prikryjú každé jedno osivo pôdou a vytvárajú nakyprenú pôdu.