Lisy na veľké hranaté balíky – SB

Veľké hranaté balíky


 • Vysoká spoľahlivosť
 • Šírka balíkov 80 a 120 cm, výška balíkov 70 a 90 cm
 • Dvojuzlové viazanie
 • Možnosť lisovať všetky druhy materiálu
 • Jednoduchý robustný hnací mechanizmus

  Všetky synchronizované časti lisu SB sú poháňané cez prevodovky a hriadele. Je to z dôvodu správnej synchronizácie a efektívneho a spoľahlivého prenosu krútiaceho momentu. Piest je vedený štyrmi veľkými, 12,5 cm kladkami, ktoré sú mazané cez centrálne mazanie.

 • Technológia Integrálneho rotora

  Integrálny vkladací rotor značky KUHN zabezpečuje plynulý tok materiálu do predlisovacej komory za všetkých podmienok. Jeho jedinečné, jednoduché a robustné prevedenie sa odráža v nízkych nákladoch na údržbu a vo vysokej produktivite. Integrálny vkladací rotor je v štandardnej výbave na všetkých lisoch SB: s i bez rezacieho ústrojenstva.

 • Lisovacia komora a piest

  Lisy LSB majú 3,0 m dlhú lisovaciu komoru, ktorá zabezpečuje dostatok priestoru pre perfektné formovanie balíkov.

  Lisovacia komora je vybavené systémom vyhadzovania posledného balíka a je hydraulicky nastaviteľný tlak komory z kabíny traktora.

  Lisovací piest má 46 úderov za minútu.


 • Systém Power Density

  Vďaka schopnosti prispôsobiť sa akejkoľvek veľkosti a tvaru riadkov, zaisťuje systém Power Density rovnomerné vkladanie materiálu do komory a tým dokonalé vytváranie kvalitných balíkov.

  Vďaka systému Power Density je hmota odoberaná priamo od integrálneho vkladacieho rotora pomocou podávacieho ramena.

  Toto rameno pracuje dvakrát rýchlejšie ako lisovací piest, neustále čistí vkladací kanál a predlisováva materiál v predlisovacej komore.

  Akonáhle je predlisovacia komora úplne plná, tlak materiálu zatlačí na kliny, ktoré sa nachádzajú v jej hornej časti.

  Pri nastavenej veľkosti tlaku dôjde k uvoľneniu zarážky a podávacie rameno vsunie predlisovanú hmotu nahor do lisovacej komory, kde piest stláča hmotu a vytvára hutný a pevný balík.


 • Systém rezania Omnicut 23

  Vďaka 23 nožom je rezný mechanizmus OC-23 schopný narezať materiál na teoretickú dĺžku 45 mm. Každý nôž zvlášť je istený hydraulicky pred poškodením v štandardnej výbave.

  Modely OC-23 disponujú v štandardnej výbave hydraulickou selekciou skupín nožov. Pomocou dvoch páčok možno pre prácu ľahko zvoliť 0, 11, 12 alebo 23 nožov.

  Pre vyšší komfort sú nože uložené v špeciálnej kazete, ktorú možno ľahko zasunúť a vysunúť na rýchlu výmenu nožov bez použitia náradia.

 • Dvojuzlové viazanie

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 218

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 219

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 220

  Notice: Undefined index: full in /nfsmnt/hosting2_2/b/a/ba515212-9754-4936-b5d4-296c068c0d2d/agroservis.sk/web/wp-includes/media.php on line 221

  Elektronické ovládanie systému viazania umožňuje obsluhe mať prehľad o každom kroku viazacieho cyklu.

  V prípade prerušenia (mechanická prekážka, roztrhnutie motúza) je obsluha upovedomená na monitore stroja.

  Počas lisovania spodný aj vrchný špagát je priebežne plnený do komory lisu a nakoľko nie je ovinutý okolo obvodu balíka, počas jeho tvorby nie je pod napätím.

  Akonáhle balík dosiahne nastavenú dĺžku, ihly prinesú spodný špagát k uzlovačom a začína sa tým proces viazania.

  Prvým krokom je tvorba uzla na už hotovom balíku.

  Ako druhý krok je tvorba ďalšieho uzla, spojenie spodného a vrchného špagátu, aby ich mohol balík počas tvorby ťahať do komory.

 • Univerzálnosť

  Lisy LSB je možné vybaviť: systémom na meranie vlhkosti, vážiacim systémom, drvičom slamy, aplikátorom konzervantov, kamerovým systémom a mnohými ďalšími opciami, ktoré umožňujú všestranné využitie týchto strojov.