Ťahané kŕmne vozy s 1 vertikálnou závitovkou – PROFILE

Ťahané kŕmne vozy s 1 vertikálnou závitovkou


 • Kompaktné kŕmne vozy s 1 vertikálnou závitovkou
 • Objem korby od 4 až do 15 m3
 • Rôzne možnosti distribúcie krmiva
 • Presné váženie jednotlivých komponentov
 • Rovnomerné zakladanie krmiva
 • Rýchle rozdružovanie, rezanie a miešanie
 • Jedinečná miešacia závitovka

  Pre miešacie závitovky značky KUHN je typické dvojnásobné stúpanie závitovky v jej
  hornej štvrtine. To uľahčuje rozdružovanie valcových balíkov a zlepšuje distribúciu hmoty v korbe v záujme lepšieho miešania.

  Závitovka je vybavená nožmi s asymetrickým ozubením, ktoré zabezpečuje, aby zostali nože ostré čo najdlhšie. Vďaka ich umiestneniu oproti osy otáčania sa dosiahla aj maximálna efektivita práce pri najnižšej energetickej náročnosti.

   

 • Overená prevodovka a systém pohonu

  Hlavná prevodovka závitovky sa opiera o dve robustné ložiská. Obzvlášť počas rozdružovania celých balíkov musia absorbovať veľké krútiace sily. Z tohto
  dôvodu majú medzi sebou veľkú medzeru, aby ich odolnosť bola čo najväčšia.
  Uloženie samotnej prevodovej skrine tvorí dve časti. Tú spodnú (1) tvorí
  výstuha, jej úlohou je celkové zosilnenie tej časti dna korby, ktorá musí
  absorbovať najväčšie sily vyvolané miešacou závitovkou.
  Druhú časť (2) tvorí príruba prizváraná k hornej časti dna korby, ku ktorej
  je prevodová skriňa priskrutkovaná. Vďaka tomuto vyhotoveniu nie je dno miešacej vane namáhané od miešacej závitovky priamo, ale jeho vplyv práve táto príruba výrazne tlmí.

  Kvalitu tejto technológie overuje viac ako 2 000 strojov ročne.

   

 • Najnižší stroj na trhu

  Vďaka integrovanému rámu je výška týchto jedno závitovkových vozov veľmi nízka v porovnaní s veľkým objemom. Preto sú vhodné aj do nízkych stajní. Nízka výška však nie je na úkor svetlej výšky pod kŕmnym vozom, a preto nijako nie je ovplyvnená
  prejazdnosť týchto vozov.

 • Presný vážiaci systém

  Tri vážiace tenzometre sú zárukou rovnomerného rozloženia hmotnosti. Vďaka tomu je váženie vždy veľmi presné.  Terminál váhy je umiestnený na 3D držiaku, ktorý možno nastaviť tak, aby obsluha vždy dokonale videla na vážiaci terminál.

 • Šírka výpadového otvoru

  Vďaka veľkému výpadovému otvoru je kŕmenie plynulé, jednoduché a rýchle. Jeho šírka je 1 100 mm, čo činí 60 % priemeru miešacej závitovky. Na prianie sú k dispozícii rôzne varianty a usporiadanie výpadových otvorov.