OBILNÉ KOMBAJNY
JOHN DEERE W330 PTC

Obilné kombajny John Deere W330 PTC majú moderný dizajn a poskytujú veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie všetkých pracovných mechanizmov. Tieto stroje prinášajú výkon v kompaktnom balení, pričom ich rozmery sú ideálne pre prácu na malých poliach a taktiež pri preprave po verejných komunikáciách. Model W330PTC predstavuje stroj, na ktorý budete po každej stránke hrdí.

BEZPROBLÉMOVÉ MLÁTENIE A SEPARÁCIA

Veľký mlátiaci bubon s 8 mlatkami a priemerom 500 mm poskytuje vynikajúcu kvalitu zrna a šetrné zaobchádzanie s materiálom. Veľký uhol opásania mlátiaceho koša zabezpečuje tie najlepšie separačné výsledky. Nastavenie mlátiaceho koša je možné uskutočniť elektronicky z kabíny, pre optimalizovanie kvality slamy a minimalizovanie poškodenia zrna. K dispozícii je univerzálny mlátiaci kôš. Otáčky mlátiaceho bubna sú nastaviteľné v rozsahu 600 – 1300 ot/min.

Systém mlátenia je vybavený predvýmlatovým bubon PTC s priemerom 400 mm, ktorý má svoje opodstatnenie najmä v ťažkých podmienkach. Predvýmlatový bubon urýchľuje, predvymlacuje a vyrovnáva tok hmoty, čo prispieva k zníženiu zaťaženia mlátiaceho koša a zvýšeniu priechodnosti. Veľký odhadzovací bubon s priemerom 350 mm separuje a posúva vymlátený materiál na vytriasadlá. Pod odhadzovacím bubnom sa nachádza prstový rošt, cez ktorý prepadávajú uvoľnené zrná.

Koncept 5-tich vytriasadiel ponúka pri modeli W330 PTC vystriasaciu plochu veľkú 4,80 m2. 10 cm vysoké vytriasadlá a štyri 18 cm strmé stupne zaisťujú efektívnu separáciu zŕn. Odseparovaný materiál z vytriasadiel sa vracia späť na čistiaceho sito prostredníctvom spádovej dosky. Spádová doska v prípade potreby sa dá jednoducho vybrať cez zadnú časť kombajnu.

Overall
Overall

Overall
Overall

Overall
Overall

Overall
Overall

Overall
Overall

Overall
Overall

Overall
Overall

Overall
Overall

EFEKTÍVNE ČISTENIE A DOMLACOVANIE

Veľká plocha sít zabezpečuje nízke straty zrna dokonca aj v ťažkých zberových podmienkach. Prúdenie vzduchu sa môže podľa potreby prispôsobiť a usmerniť do prednej alebo zadnej časti kombajnu. Prevetrávaný 100 mm stupeň medzi stupňovitou vynášacou doskou a sitovou skriňou umožňuje efektívne odseparovanie pliev. Sitá zabraňujú krátkym častiam slamy prepadnúť do zrnového dopravníka a zároveň zvyšujú tolerančný rozsah na nastavenie a doladenie výkonu sita.

Systém aktívneho návratu nedomlatkov posúva nedomlátený materiál do externého domlacovača, čím odľahčuje hlavný bubon od dodatočného zaťaženie pri domlacovní. Tento domlacovač so zabudovanými mlatkami domlacuje veľmi šetrne nedomlátené zrná pre zaistenie jeho kvality. Objem nedomlatkov je zobrazený na dotykovej obrazovke vo vnútri kabíny. Týmto riešením sa zároveň udržuje malá celková šírka kombajnu, keďže sa tu nenachádza žiadny dopravník medzi predným kolesom a hlavným mlátiacim bubnom.

Veľký, úplne uzavretý zrnový zásobník má objem 5400 litrov. Vyprázdňovací výkon 75 l/s zaisťuje, že zrno je rýchlo vyprázdnené, čo minimalizuje prestávky na úvrati alebo zaisťuje rýchle časy vyprázdňovania za jazdy. Vyprázdňovacia závitovka sa vyklápa hydraulicky do pevnej, uzavretej pozície pod veľkým uhlom, čo ju robí ľahko viditeľnou z kabíny.

Video galéria:

Mlátenie a separácia
Mlátenie a separácia

John Deere W330PTC obilný kombajn
John Deere W330PTC obilný kombajn

POZBEROVÉ ZVYŠKY

Kombajn je vybavený štandardným drvičom, ktorý má 44 rotujúcich a 45 pevných nožov. S otáčkami 3300 za minútu jemne drví pri suchých podmienkach a rovnomerne rozhadzuje v celej šírke pracovného záberu. Na prepnutie z režimu drvenia na režim bez drvenia stačí iba preložiť jeden klinový remeň a odklopiť drvič. Toto nezaberie viac než tri minúty.

NAJLEPŠIA KABÍNA VO SVOJEJ TRIEDE

Počas vývoja kabíny boli implementované všetky skúsenosti od zákazníkov z používania ovládacích prvkov kombajnov. Touto cestou sme si uvedomili, akým výzvam čelíme a otestovali sme každú možnosť pre zaručenie maximálnej spokojnosti. Komfortné vlastnosti, ako je objem kabíny 3,30 m3 a automatická klimatizácia s recirkuláciou vzduchu, nastavujú nový štandard pre túto triedu kombajnov. Úroveň hluku 73 dB(A) ju zaraďuje medzi najtichšie kabíny vo svojej triede.
Úplne nová multifunkčná ovládacia páka bola ergonomicky navrhnutá pre zvýšenie funkčnosti a zníženie únavy obsluhy počas dlhého pracovného dňa. Ostatné ovládacie prvky sa nachádzajú na riadiacom paneli operadla vedľa multifunkčnej páky.
Nový farebný dotykový displej nastavuje nové štandardy v tomto segmente. Na veľkom displeji s pomerom strán 8:3 je možné dvojité zobrazenie, vďaka čomu je možné nastavovať kombajn a zobrazovať kľúčové informácie o stroji. S novým automatickým nastavením funkcií kombajnu sa prispôsobenie kombajnu na zber stáva oveľa jednoduchším. Na prepnutie z jednej plodiny na druhú stačí vodičovi len vybrať druh plodiny. Kombajn automaticky nastaví otáčky mlátiaceho bubna, mlátiacu medzeru a otáčky ventilátora.

ŽACÍ STÔL

Žací stôl 316R s pracovným záberom 4,8 m je navrhnutý tak, aby v rámci hmotnosti a rozmerov vyhovoval modelu W330 PTC. Voliteľné zdvíhače porastu sú uložené v zadnej časti žacieho stola. Žací stôl má sklápateľné deliče porastu, ktoré robia transport veľmi jednoduchým. Akékoľvek upchatie žacieho stola alebo šikmého dopravníka môže byť rýchlo odstránené aktivovaním hydraulického reverzora pomocou tlačidla v kabíne.

MOTOR A PREVODOVKA

Tieto kompaktné kombajny využívajú 6-valcový motor spĺňajúci emisnú normu Stage IV, so vstrekovaním
Commonrail a najnovšou technológiu selektívnej katalytickej redukcie (SCR) pre zníženie úrovne emisií.
Maximálny výkon je 159 kW (216 hp), čo je úplne postačujúce pre túto kategóriu kombajnov. Elektronicky riadený motor obsahuje turbodúchadlo a je vybavený chladičom vzduchu pre najlepší možný krútiaci moment a konštantné otáčky. Čerstvý vzduch pre motor je nasávaný cez rotujúcu mriežku chladiča do vzduchového filtra. Vďaka predseparačnému procesu sa do filtra nedostanú takmer žiadne nežiaduce častice. Hlavný vzduchový filter je potrebné čistiť iba raz za deň, čo znamená, že údržba vzduchového filtra je značne znížená.
Veľká palivová nádrž s objemom 350 l a nádrž výfukovej kvapaliny vznetového motora (DEF) s objemom 30 l umožňujú prácu bez prerušenia aj počas najdlhších pracovných dní.
Chladiaci systém je spoločný pre motor, hydrauliku a klimatizáciu. Rotujúca mriežka nepretržite zachytáva prach, čím zaisťuje optimálny chladiaci výkon a eliminuje množstvo prachu usádzajúceho sa vo vnútri chladiaceho systému.
Obilný kombajn W330 PTC je vybavený 3-rýchlostnou, plne hydrostatickou prevodovkou (maximálna rýchlosť – 25 km/h). Malý polomer otáčania robí manévrovanie na malých poliach obzvlášť jednoduchým.

Hlavná výhoda týchto kombajnov je, že sú veľmi jednoduché na ovládanie a údržbu.
Dômyselná konštrukcia kombajnu umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým kľúčovým miestam. Po odstránení všetkých kľúčových súčastí môžete vidieť skrz celý kombajn spredu dozadu a zľava doprava.
To znamená jednoduchšie čistenie a údržbu na konci sezóny. Môžete tak odstrániť napríklad spádovú dosku, predčistidlo, sitá alebo zrnovú závitovku. V priemere je tu až do 10 ďalších možností lepšieho prístupu v porovnaní s ostatnými strojmi na trhu. A čo je ešte lepšie, mnohé z nich vyžadujú veľmi málo alebo žiadne náradie.Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať